TỜ KHAI Y TẾ - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN DU

Trong vòng 14 ngày qua Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không ?(*) Không
Sốt
Ho
Khó thở
Viêm phổi
Đau họng
Mệt mỏi
Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với(*) Không
Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở , Viêm phổi)
Người từ vùng có dịch bệnh COVID-19?
Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID -19?