Bs CKI. Nguyễn Đắc Dương

Bs CKI. Nguyễn Đắc Dương
Chức danh
Trình độ chuyên môn

0904333126

ngoaigm@gmail.com

Phó TK phụ trách khoa RHM-Mắt-TMH

Chứng chỉ & Bằng cấp