Bs CKI. Nguyễn Đắc Dương

Bs CKI. Nguyễn Đắc Dương
Chức danh
Trình độ chuyên môn

0904333126

ngoaigm@gmail.com

Phó trưởng khoa Ngoại-LCK

Chứng chỉ & Bằng cấp