BSCKI. Nguyễn Thế Luân

BSCKI. Nguyễn Thế Luân
Chức danh
Trình độ chuyên môn

0983578446

yhocct272@gmail.com

Trưởng khoa Y học cổ truyền - PHCN

Chứng chỉ & Bằng cấp