BSCKI. Vũ Văn Hải

BSCKI. Vũ Văn Hải
Chức danh
Trình độ chuyên môn

0919836714

0919836714

Phó TK phụ trách Khoa Ngoại

Chứng chỉ & Bằng cấp