BSCKII: Nguyễn Diệu Hường

BSCKII: Nguyễn Diệu Hường
Chức danh
Trình độ chuyên môn

0947029028

dieuhuong@gmail.com

Trưởng khoa Khám bệnh

Chứng chỉ & Bằng cấp
Bác sỹ chuyên khoa cấp II