BSCKII: Nguyễn Văn Đưởng

BSCKII: Nguyễn Văn Đưởng
Chức danh
Trình độ chuyên môn

0974133556

duongnv@gmail.com

Giám đốc

Chứng chỉ & Bằng cấp
Bác sỹ chuyên khoa cấp II