Ths.Bs. Lê Thị Minh Nguyệt

Ths.Bs. Lê Thị Minh Nguyệt
Chức danh
Trình độ chuyên môn

Trưởng khoa Phụ Sản

Chứng chỉ & Bằng cấp