CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO NGÀNH Y TẾ TẠI BẮC NINH NĂM 2020

23/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO NGÀNH Y TẾ TẠI BẮC NINH NĂM 2020

 

Ngày 23/7/2020, tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đã diễn ra chương trình thực tế các khóa bồi dưỡng lãnh đạo quản lý ngành y tế tại Bắc Ninh năm 2020. Đây là một trong những nội dung của Khóa đào tạo bồi dưỡng cho lãnh đạo quản lý ngành y tế năm 2020 (Khóa X) do Bộ Y tế tổ chức, thời gian đào tạo từ ngày 29/6/2020 đến 11/9/2020.

       

Tại Bắc Ninh, Sở Y tế đã phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức chương trình thực tế tại 05 cơ sở, đó là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BV Sản nhi, BVĐK tư nhân Kinh Bắc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và TTYT huyện Tiên Du.

Tham dự chương trình là các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế/ lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo đơn vị y tế dự phòng. Tại đây, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe chia sẻ về kết quả hoạt động, những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm về quản lý y tế của TTYT huyện Tiên Du và của một số đơn vị y tế khác.

  

Theo Bộ Y tế, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế, thực hiện tốt chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết số 20 và số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có đổi mới về thể chế, bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành./.