Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ Đề án 06 tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du

30/10/2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đã xây dựng kế hoạch nhằm triển khai cụ thể chi tiết các nội dung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại trang thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện và 14 trạm y tế xã, thị trấn có 175 máy tính để bàn và máy tính xách tay, số lượng máy tính cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của công việc, tuy nhiên cấu hình máy không đồng đều, nhiều máy đã được sử dụng nhiều năm, cấu hình thấp.

Trung tâm có 02 đường truyền internet (01 đường truyền internet tốc độ 450Mb và 01 đường truyền internet tốc độ 100Mb) có 01 thiết bị tường lửa để Loadbancing và giúp bảo mật mạng tại Trung tâm, tại mỗi Trạm y tế có 01 đường truyền internet tốc độ 150Mb riêng biệt, về cơ bản đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đơn vị. Các tòa nhà tại trung tâm Y tế được kết nối bằng hệ thống cáp quang tốc độ cao, hệ thống cáp mạng LAN được kết nối tới từng khoa và phòng khám đảm bảo sử dụng tốt.

Có 03 máy chủ chuyên dụng, trong đó có 01 máy chủ Dell R410 đã đưa vào sử dụng lâu đã cũ và cấu hình không cao chỉ sử dụng để backup dữ liệu và chạy các ứng dụng đơn giản của đơn vị, 01 máy chủ Dell R640 và 01 máy chủ Dell R740 hiện sử dụng tốt đang sử dụng làm máy chủ Dữ liệu và máy chủ ứng dụng chính của hệ thống HIS, LIS, PACS. Hiệu suất làm việc của máy hiện tại đảm bảo tính dự phòng và chạy liên tục.

Có 01 hệ thống SAN để lưu trữ dữ liệu giúp dữ liệu của đơn vị được bảo mật hơn và tránh rủi ro về mất mát dữ liệu.

Những hoạt động Trung tâm Y tế huyện đã triển khai như: Ban hành các quy trình thủ tục cấp giấy chứng sinh, giấy chứng tử; liên thông giấy chứng sinh, chứng tử lên cổng Giám định BHXH; Thanh toán không dùng tiền mặt; Đăng ký khám chữa bệnh bằng CCCD triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp từ tháng 01/2023, đã trang bị 07 thiết bị quét QR code;  Đăng ký lưu trú bệnh nhân trên ứng dụng VNEID; Thực hiện số hóa, giải quyết thủ tục hành chính, ký số hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành qua theo dõi trên hệ thống, số văn bản Tổng số văn bản đi có ký số từ hồ sơ công việc đạt tỷ lệ 97,89%.

Nhằm triển khai tăng cường hơn nữa các hoạt động thực hiện theo Kế hoạch triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực y tế trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đặt mục tiêu thực hiện 100% các nội dung: Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Ký số hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành; Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy chứng tử lên Cổng Giám định của BHXH; Khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD Đối với công dân có thẻ CCCD tích hợp mức độ 2; Khai báo lưu trú cho bệnh nhân nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Riêng hai nội dung: Làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid và ký hộ chiếu vắc xin dự kến đạt 99,6% và Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 50%.

Quang Minh