Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024

22/05/2024

Ngày 20/5/2024, Sở Y tế Bắc Ninh ban hành công văn số 1251/SYT-DS về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”, Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm 2024 với chủ đề "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học" là lời kêu gọi cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu nhằm ngăn chặc sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2024

1. Đa dạng sinh học là nền tảng của mọi sự sống trên Trái đất.

2. Đa dạng sinh học - Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên.

3 Tiếp cận và chia sẻ công bằng lợi ích là cốt lõi của Kế hoạch đa dạng sinh học.

4. Mỗi cá nhân là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học.

5. Cùng hành động, đầu tư và hợp tác vì thiên nhiên.

6. Bảo vệ muôn loài, cuộc sống muôn màu.

7. Hợp tác xuyên biên giới vì sự sống trên Trái đất.

8. Chung tay hành động giải quyết khủng hoảng về đa dạng sinh học và khí hậu.

9. Bảo vệ sự sống hôm nay, vì tương lai xanh ngày mai.

10. Bảo tồn thiên nhiên là tiền đề của phát triển bền vững./.

*  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2024

1. Hãy chủ động ứng phó, tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán.

2. Mỗi người đều có thể góp phần phục hồi đất bị suy thoái.

3. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.

5. Hành tinh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta! Hãy hành động ngay bây giờ cho một tương lai bền vững.

6. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Nội dung công văn số 1251/SYT-DS của Sở Y tế