Nâng cao chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

10/02/2023

          Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngành y tế luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở bởi đây là hệ thống y tế gần dân nhất, có ý nghĩa là “xương sống” của ngành Y tế,  góp phần tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khoẻ và giảm thấp nhất chi phí cho người dân.

Tiêm chủng tại trạm y tế xã

          Tiên Du hiện có 14 trạm y tế. Trong đó, đã có 4 trạm y tế được triển khai mô hình trạm y tế điểm theo nguyên lý y học gia đình.  Về nhân lực, 14/14 trạm y tế đã được bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn bác sĩ về làm việc. Trong thời gian qua, các trạm y tế không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn mà còn triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế như tiêm chủng mở rộng; giám sát dịch bệnh truyền nhiễm; quản lý bệnh không lây nhiễm, truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác dân số ....

          Xác định rõ tầm quan trọng của công tác y tế cơ sở trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm đầu tư, củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng trạm y tế ngày càng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ các phòng chức năng. Trung tâm Y tế huyện Tiên Du cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở. Cụ thể như: Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo tại các đơn vị tuyến y tế tuyến trên; biệt phái viên chức của Trung tâm về hỗ trợ trực tiếp tại các Trạm y tế; biệt phái viên chức tuyến xã lên làm việc tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng của Trung tâm; Hướng dẫn thực hiện chuyên môn kỹ thuật thông qua hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ y tế cơ sở như: kỹ thuật Siêu âm, Điện tim, kỹ thuật về y học cổ truyền; Thực hiện công tác tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh cho nhân dân ngay tại địa phương. Trong đó, đặc biệt là quan tâm đến công tác điều trị các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường...Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai phòng khám vệ tinh đặt tại Trạm y tế xã Hoàn Sơn, tạo điều kiện thuận lợi về khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ đào tạo về chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở. Hàng tuần, Trung tâm cử các cán bộ chuyên trách các chương trình thực hiện giám sát, hướng dẫn cán bộ trạm y tế theo quy chế hoạt động của đơn vị.

Điều trị kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho người dân tại trạm y tế xã Liên Bão

          Với cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực dần được cải thiện, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, y đức của cán bộ y tế chuyển biến tích cực nên tỷ lệ người dân đến chăm sóc sức khỏe tại các trạm y tế tăng qua từng năm. Trong năm 2022, đã có 46.095 lượt người khám, chữa bệnh tại trạm y tế, trong đó khám BHYT 45.412 lượt. Đối với công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm, triển khai khám sàng lọc và điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại 14/14 xã, thị trấn, 3132 người có bệnh án tăng huyết áp điều trị tại trạm, bệnh án đái tháo đường là 473 người. Khám sức khỏe định kỳ cho 16.488 người cao tuổi, đạt tỷ lệ 75,8%. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai thường xuyên, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt 98,8%, tỷ lệ tiêm AT lần 2 cho phụ nữ có thai đạt 98%. Đồng thời, các xã/thị trấn thực hiện tốt việc kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Thường xuyên kết hợp truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

          Tuy nhiên, công tác y tế cơ sở còn những tồn tại và hạn chế nhất định như tình hình dịch bệnh phức tạp và kéo dài, tình trạng thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế.

          Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho công tác y tế, đưa nội dung y tế - dân số vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số công tác quản lý sức khoẻ người dân, triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử và lập dữ liệu về sức khoẻ người dân, đảm bảo cho người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, thường xuyên./. 

ChuyenNguyen - TTYT huyện Tiên Du