Quyết định hủy thầu với một số thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Gói mua sắm thuốc generic bổ sung tại TTYT huyện Tiên Du năm 2023 - 2024

31/01/2024

Quyết định hủy thầu với một số thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Gói mua sắm thuốc generic bổ sung tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du năm 2023 - 2024.

Xem chi tiết Tại đây./.