SỞ Y TẾ BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2023

20/02/2023

          Chiều ngày 17/2/2023, tại hội trường Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác xã hội (CTXH) trong ngành y tế năm 2023.

           Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Hành - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở Y tế. Cùng tham dự là gần 200 đại biểu gồm Chủ tịch Công đoàn ngành, bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo, chuyên viên một số phòng có liên quan thuộc Sở; đại diện lãnh đạo và nhân viên chuyên trách một số bệnh viện, phòng khám ngoài công lập; lãnh đạo đơn vị, trưởng một số phòng và viên chức CTXH các bệnh viện tuyến tỉnh, TTYT tuyến huyện.

Đồng chí Dương Đức Tấn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Y tế trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CTXH của ngành y tế năm 2022, các định hướng, giải pháp năm 2023

           Tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tấn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Y tế đã trình bày báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 610/KH-SYT ngày 03/3/2022 kế hoạch phát triển công tác xã hội ngành y tế Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2030; Đánh giá cụ thể các kết quả đạt được, ưu điểm, cách làm hay; hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong triển khai hoạt động công tác xã hội; Xác định phương hướng, nhiệm vụ chính triển khai hoạt động công tác xã hội ngành y tế năm 2023.

           Sau khi có sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh tại Hội nghị chuyên đề “Công tác xã hội trong ngành Y tế Bắc Ninh – Hướng tới công bằng, hiệu quả và phát triển” được tổ chức vào tháng 2/2022, công tác xã hội được các đơn vị quan tâm thực hiện. Đến nay, trong số 16 đơn vị khám, chữa bệnh trong ngành có 02/16 đơn vị 2 có Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi); 14/16 đơn vị thành lập Tổ công tác xã hội trực thuộc Khoa, Phòng. Dự kiến đến năm 2025, tất cả các đơn vị sẽ thành lập phòng Công tác xã hội trực thuộc Trung tâm. Về nhân lực làm CTXH, có 70 cán bộ chuyên trách, 43 cán bộ kiêm nhiệm, 223 cộng tác viên ở các khoa, phòng. Các hoạt động chuyên môn CTXH được triển khai như: Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Tư vấn sức khỏe cho người dân Online; Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký tiêm chủng Online; Hỗ trợ nhân viên y tế; Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người dân đối với dịch vụ của đơn vị; Vận động tiếp nhận tài trợ; Thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội tại cộng đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động CTXH cũng còn những hạn chế nhất định như: Đa số cán bộ làm CTXH còn kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, công tác phối hợp với các bộ phận khác trong triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn; Công tác thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, quảng bá hình ảnh, hoạt động của đơn vị còn hạn chế;  ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh còn hạn chế ...

          Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai CTXH của một số đơn vị: BVĐK tỉnh, BV Sản Nhi, Trung tâm KSBT tỉnh, TTYT thành phố Từ Sơn, TTYT huyện Lương Tài, TTYT huyện Quế Võ, …

        Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Y tế đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động CTXH năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Chí Hành - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

              Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Hành - Phó giám đốc Sở ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong ngành y tế, đồng thời chỉ đạo: Lãnh đạo các đơn vị cần đưa CTXH vào kế hoạch hoạt động chung của đơn vị và coi đây là hoạt động mũi nhọn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; kiện toàn lãnh đạo, củng cố và hoàn thiện phòng/tổ CTXH. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cộng tác viên CTXH tại các vị trí, các khoa/phòng; chủ động liên hệ với các cơ sở, đơn vị y tế để học tập kinh nghiệm; tăng cường các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh của đơn vị, đặc biệt là giới thiệu các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Đối với công tác thiện nguyện, các nguồn ủng hộ, tài trợ cần thực hiệnvận động, tiếp nhận và sử dụng đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch… Tất cả nhằm mục đích chung là tăng cường chất lượng trong việc khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trao Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế  cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động CTXH năm 2022

ChuyenNguyen - TTYT huyện Tiên Du