Tăng giá dịch vụ khám bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023

30/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du thông báo công khai mức thu của các dịch vụ thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh để người bệnh biết, thực hiện.

Đồng thời, Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 4 Điều 9 về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc thực hiện quy định đối với trường hợp người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực; Cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện thanh toán hồi tố đối với các trường hợp hai bên đã thực hiện rà soát và thống nhất số liệu thanh quyết toán của các dịch vụ tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin để việc thanh toán dịch vụ khám bệnh chữa bệnh được nhanh chóng, thuận lợi, hạn chế tối đa việc áp dụng sai mức giá dịch vụ.

Chi tiết Thông tư số 22/2023/TT-BYT