TẬP HUẤN CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG LÂY NHIỄM COVID -19 TRONG CƠ SỞ Y TẾ

07/08/2020

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du:

TẬP HUẤN CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG LÂY NHIỄM COVID -19 TRONG CƠ SỞ Y TẾ​

      Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức trong phòng và điều trị bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đã tổ chức 02 lớp tập huấn “cập nhật chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19” vào chiều ngày 06 và 07/8.

      

     Buổi tập huấn có sự tham gia của 100% cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại TTYT và Trạm y tế các xã/TT. Thông qua tập huấn, các học viên được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19; bổ sung nắm vững kiến thức trong chẩn đoán và điều trị bênh COVID-19; các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế trong bệnh viện, ngăn chặn, giảm lây nhiễm chéo, hạn chế lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở y tế và trong cộng đồng; hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

     

     Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tập như hiện nay thì việc nâng cao kiễn thức và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là vô cùng cần thiết với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và lây nhiễm cho nhân viên y tế và cộng đồng trong tình huống có dịch bệnh xảy ra./.