TẬP HUẤN QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU TẠI TTYT HUYỆN TIÊN DU

12/06/2024

Chiều ngày 12/6, được sự nhất trí của Ban giám đốc, Phòng Điều dưỡng - CTXH - KSNK phối hợp với Khoa Xét nghiệm, TTYT huyện Tiên Du tổ chức tập huấn cho các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y ở các khoa lâm sàng về “quy trình kỹ thuật truyền máu, định nhóm máu tại giường”, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ thuật truyền máu, định máu tại giường, đảm bảo chất lượng, an toàn trong truyền máu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên tham dự được cử nhân điều dưỡng.Trần Lệ Phú - PTP Điều dưỡng-CTXH-KSNK và cử nhân xét nghiệm Nguyễn Thủy Ngọc - TK Xét nghiệm, hướng dẫn, trao đổi về các nội dung: Quy trình kỹ thuật truyền máu; kỹ thuật “làm phản ứng chéo” và “định nhóm máu tại giường”; hướng dẫn thực hành các kỹ năng.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện an toàn truyền máu, nâng cao kiến thức cơ bản về thực hành truyền máu, đảm bảo an toàn cho quá trình truyền máu; thực hiện đúng các quy định và quy trình chuyên môn kỹ thuật trong công tác truyền và sử dụng máu cùng chế phẩm của máu, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chương trình tập huấn được tổ chức trong 02 buổi với sự tham gia của 100% điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh, tham gia trực chuyên môn chăm sóc người bệnh tại Trung tâm.

ChuyenNguyen - TTYT huyện Tiên Du