TIÊN DU PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ NĂM 2024

10/04/2024

Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ đã được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cộng đồng xã hội. Thực hiện các mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Kết quả công tác dân số - KHHGĐ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân, cũng như góp phần vào sự bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng dân số nói chung, công tác Dân số - KHHGĐ nói riêng trên địa bàn huyện Tiên Du còn một số tồn tại, hạn chế: Mức sinh thời kỳ vừa qua tuy được duy trì, nhưng tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên có xu hướng tăng rất cao: Năm 2020: 28,26%; năm 2021: 28,69%; năm 2022: 28,26; năm 2023: 25,81%.

Tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao (năm 2019 là 121 bé trai/100 bé gái; năm 2022 là 120,9 bé trai/100 bé gái; năm 2023 là 112,6 bé trai/100 bé gái).

Trong quý 1 năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đã đẩy mạnh các hoạt động như: xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng xã/thị trấn. Đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng như:  Phối hợp với Trung tâm văn hóa TT&TT phát thanh 26 tin bài về Dân số - TTGDSK với tổng số 52 lần phát thanh ; đăng 47 tin bài tuyên truyền trên trang website và facebook của đơn vị; Các xã, thị trấn thực hiện 337 tin bài, phát thanh 961 lần các nội dung về Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe; thực hiện truyền thông, tư vấn tại hộ gia đình: 9229 lượt.

Kết quả bước đầu số trẻ sinh trong quý I năm 2024 là: 438 trẻ, giảm 12 trẻ so cùng kỳ năm 2023; Tổng số phụ nữ được sàng lọc trước sinh đạt tỷ lệ: 81,7%; Tổng số trẻ sàng lọc sơ sinh đạt tỷ lệ: 80,6%.

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, trong những tháng tiếp theo của năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhật các thông tin dân số và phát triển lên Fanpage, trang website của đơn vị; Kết hợp hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp của đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn, khu phố khi đến thăm hộ gia đình với việc tổ chức hội nghị chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh cho các xã, thị trấn với các nội dung về bình đẳng giới, nguyên nhân, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, không phân biệt con gái/con trai, không lựa chọn giới tính thai nhi, quan tâm đầu tư cho trẻ em gái, ưu tiên cơ hội việc làm cho phụ nữ,... cho cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn và mới kết hôn, người có uy tín trong cộng đồng.

Quang Minh