Tiên Du: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024

04/06/2024

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước, triển khai chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2024, với mục đích tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội, quan tâm công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân và đặc biệt là trẻ em học bơi phòng, chống đuối nước, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã/thị trấn căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tại tất cả các bể bơi của các xã, thị trấn đã được đầu tư đưa vào sử dụng kể cả các công trình (bể bơi trường học) trên địa bàn; vận động toàn dân, đặc biệt là trẻ em tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tại các trường học, các bể bơi trên địa bàn; vận động các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động; tuyên truyền về các hoạt động giáo dục thể chất và phong trào thể dục, thể thao trong trường học của các địa phương; Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh...

Thời gian tổ chức do các xã, thị trấn lực chọn các ngày trong tháng 06/2024, tại Trunng tâm (hoặc bể bơi) trên địa bàn.

* CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

“Toàn dân tham gia phòng chống đuối nước trẻ em”

“Học bơi để phòng, chống đuối nước”

“Học bơi để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực tầm vóc”

“Học bơi để an toàn trong môi trường nước”

“Toàn dân hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam”

“Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”