Tiên Du: Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, giáo viên các trường THCS.

19/08/2022

     Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm Y tế và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, ngày 19/8/2022, TTYT huyện Tiên Du đã tổ chức tập huấn cho 42 cán bộ, giáo viên làm công tác quản lý giáo dục, giáo viên tham gia giảng dạy môn sinh học, cán bộ công tác Đoàn Đội, giáo viên phụ trách ngoại khóa của 14 trường THCS trên địa bàn toàn huyện về giới, bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS)

               

 Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

     Tại buổi tập huấn, các học viên tham dự đã được nghe đồng chí Lê Việt An - PGĐ Trung tâm cung cấp các thông tin, kiến thức về giới, bình đẳng giới; thực trạng MCBGTKS trên thế giới, tại Viêt Nam và tại địa phương, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, các giải pháp can thiệp giảm thiểu MCBGTKS; kỹ năng truyền thông vận động, phương thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại nhà trường liên giáo dục về giới, bình đẳng giới.

     Tỷ số giới tính khi sinh phản ánh cân bằng giới tính của số bé trai và bé gái khi được sinh ra, ở mức sinh học bình thường là từ 104 - 107 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Theo số liệu thống kê của phòng Dân số-Truyền thông&GDSK, TTYT huyện Tiên Du, trong những năm gần đây, tỷ số giới tính khi sinh của huyện đang ở mức rất cao. Năm 2019 là 120,3 bé trai/100 bé gái. Năm 2020 là 124,7 bé trai/100 bé gái. Năm 2021 là 129,8 bé trai/100 bé gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao và kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc gia đình, đặc biệt là hệ thống hôn nhân.

     Giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh đòi hỏi sự chung tay, nỗ lực của mỗi cá nhân, của toàn thể xã hội và cả hệ thống chính trị nhằm xóa bỏ các định kiến giới, bất bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

ChuyenNguyen - Tổ truyền thông & GDSK