Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

12/06/2024

Để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26 tháng 6) năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, ngày 05/6/2024, Chủ tịch UBND huyện đã có công văn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên toàn huyện. Tập trung tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử...; các nội dung về cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện. Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, nói chuyện, chuyên đề, hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên, thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử, nền tảng di động...Cụ thể như sau:

Công an huyện: Mở đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm ma túy; tập trung điều tra phát hiện, xử lý các đường dây, đối tượng ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện, các điểm phức tạp về ma túy; các hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như nhà nghỉ, karaoke, .. để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, không để tồn tại hoạt động gây bức xúc, phức tạp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”, phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình xã, phường, thị trấn không ma túy. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; trọng tâm là công tác rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy (chú ý các địa bàn trọng điểm, phức tạp, giáp ranh với khu công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động, người trú trọ...); phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ 2 áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường cung cấp, định hướng thông tin và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện.

Phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì phối hợp tham mưu đẩy mạnh hiệu quả các hình thức cai nghiện ma túy. Tổ chức rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; xây dựng, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả; đề xuất tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyên sâu đến cấp cơ sở công tác cai nghiện ma túy; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định.

Phòng y tế huyện: Đẩy mạnh việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Y tế.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện: Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, xây dựng các tài liệu, video clip, hình ảnh truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy.  Làm việc với các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn huyện để gửi tin nhắn thông điệp tuyên truyền phòng chống ma túy đến các thuê bao di động trên phạm vi toàn huyện.  Tập trung biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; gương điển hình cai nghiện ma túy thành công; hướng dẫn nhân dân nhận diện tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; phương thức, biện pháp để phòng ngừa số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá” gây án, vi phạm pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, học sinh và các bậc phụ huynh, đặc biệt là các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Chủ động rà soát, phát hiện các trường hợp đoàn viên, học sinh có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy; trao đổi, phối hợp với cơ quan Công an để có biệp pháp xác minh, quản lý, giáo dục.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện: Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, tổ chức một số phiên tòa điểm, xét xử lưu động để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ma túy.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể nhân dân phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy; vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và tại gia đình, cộng đồng.

 Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; tạo một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên phạm vi toàn huyện, thu hút sự quan tâm của nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy

Các thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện; kịp thời cung cấp và định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông.

Giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.