Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

29/05/2023

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023, bắt đầu từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình; tạo điều kiện để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

 

Theo đó, các hoạt động được triển khai trong Tháng hành động là:

1. Tuyên tuyền quảng bá về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ.

2. Tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ, phòng ngừa sang chấn tâm lý sau COVID.

3. Lồng ghép các quyền lợi trẻ em, các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của tỉnh vào các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của đơn vị.

4. Phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động về y tế trường học; tư vấn, giáo dục sức khỏe phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023.

5. Bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại, đặc biệt bị xâm hại tình dục; tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước, do tai nạn giao thông và các vấn đề nóng về trẻ em trong gia đình cũng như ngoài xã hội; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

* Các thông điệp của Tháng hành động, gồm:

- Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

- Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

- Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.