TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN DU TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19

05/08/2020

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN DU TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT  PHÒNG, CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19 

         Thực hiện các văn bản chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, TTYT huyện Tiên Du đã khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị nhằm bảo đảm an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ người bệnh và nhân viên y tế.

        Thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế đối với toàn bộ người bệnh và người nhà người bệnh ngay tại cổng vào Trung tâm nhằm kịp thời phát hiện, phân luồng và kiểm soát người bệnh trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra.

         Tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi đến Trung tâm cần giãn khoảng cách tiếp xúc, luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi vào Trung tâm, thực hiện chế độ một người thân chăm sóc.

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo môi trường luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Ngoài ra, Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc và phương tiện vận chuyển người bệnh, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.