TTYT huyện Tiên Du: Họp Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn quý IV/2022

28/12/2022

          Chiều ngày 26/12/2022, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du tổ chức họp Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) quý 4 năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương - PGĐ Trung tâm, Phó chủ tịch Hội đồng KSNK. Cùng tham dự có các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương - PGĐ Trung tâm, Phó chủ tịch Hội đồng KSNK phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

          Cử nhân điều dưỡng Trần Thị Tuyến - Phó trưởng phòng Điều dưỡng-CTXH-KSNK đã báo cáo kết quả thực hiện Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện quý IV năm 2022. Các thành viên tham dự đã lắng nghe, đóng góp ý kiến và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo các tiêu chuẩn quy định, đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cuộc họp cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện công tác KSNK quý I năm 2023.

          Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế cần nghiêm túc thực hiện đúng các quy định, quy trình KSNK, Theo đó, cần tăng cường hoạt động của hội đồng và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và trạm y tế các xã, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác KSNK tại các đơn vị, đảm bảo công tác KSNK được thực hiện theo đúng quy định và đạt được các yêu cầu đã đề ra.

ChuyenNguyen - TTYT huyện Tiên Du