TTYT huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch phát triển công tác xã hội giai đoạn 2022 - 2030

11/05/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Bắc Ninh, chiều ngày 11/5/2022, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch phát triển công tác xã hội giai đoạn 2022 - 2030. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị, Phòng TCCB-HCQT, Phòng Điều dưỡng-CTXH, Trưởng hoặc phụ trách các khoa/phòng/TYT, điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên trưởng khoa, thành viên Tổ CTXH, Tổ truyền thông-GDSK và mạng lưới cộng tác viên CTXH.

  

Đồng chí Trần Lệ Phú - Phó trưởng phòng Điều dưỡng-CTXH trình bày Kế hoạch phát triển CTXH tại TTYT huyện Tiên Du

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe trình bày Khái quát một số văn bản chỉ đạo về phát triển công tác xã hội: Quán triệt, triển khai Quyết định số 712 /QĐ-BYT ngày 21/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Kế hoạch Phát triển công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 610/KH-SYT ngày 03/03/2022 của Sở Y tế về Phát triển công tác xã hội trong ngành y tế Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển công tác xã hội tại TTYT huyện Tiên Du giai đoạn 2022-2030 và năm 2022.

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. Tại tỉnh Bắc Ninh, hiện đã có 02 đơn vị thành lập phòng CTXH là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi. Các đơn vị còn lại thành lập Tổ công tác xã hội thuộc Khoa Khám bệnh hoặc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Phòng Điều dưỡng hoặc Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe và theo kế hoạch sẽ triển khai thành lập Phòng Công tác xã hội trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027.

Năm 2022, Trung tâm y tế huyện Tiên Du đã thành lập Tổ CTXH thuộc phòng Điều dưỡng-CTXH và thành lập mạng lưới cộng tác viên CTXH. Nhiệm vụ chính của nhân viên công tác xã hội là: Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm tổ chức tiếp đón, hướng dẫn người bệnh làm những thủ tục cần thiết như: nhập viện, chuyển viện, ra viện, xe đẩy cho người bệnh già yếu, khó khăn khi đi lại; cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh; Hỗ trợ nhân viên y tế; Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người dân đối với dịch vụ của đơn vị; Thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hướng đến năm 2025, đơn vị sẽ triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác xã hội trong đơn vị bao gồm: Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Tư vấn sức khỏe cho người dân Online; Đăng ký khám chữa bệnh, đăng ký tiêm chủng Online; Hỗ trợ nhân viên y tế; Thường xuyên khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người dân đối với dịch vụ của đơn vị; Vận động tiếp nhận tài trợ theo quy định; Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội tại cộng đồng;

          Việc đẩy mạnh phát triển công tác xã hội sẽ hỗ trợ, chăm sóc toàn diện cho sức khỏe người bệnh, góp phần cải thiện tinh thần người bệnh và cả nhân viên y tế, làm cho họ tin tưởng hơn, gắn bó hơn với Trung tâm.