TỪ NGÀY 20/8/2020, BẮC NINH TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG: KARAOKE, QUÁN BAR, VŨ TRƯỜNG

19/08/2020

   Để chủ động ứng phó, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo số 26/CV-BCĐ về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó,  yêu cầu tạm dừng một số hoạt động như: Karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 20/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

     Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đo thân nhiệt, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tiếp xúc, đeo khẩu trang. Chủ động sẵn sàng phương án tạm dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến phức tạp và nguy hiểm.

     Từ ngày 20/8 đến hết ngày 22/8/2020, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch. Thực hiện ký cam kết về công tác phòng, chống dịch gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

     Sở Y tế tham mưu thành lập các Tổ công tác kiểm tra về việc tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; đề xuất các biện pháp xử lý đối với cơ quan, đơn vị vi phạm.

     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; đối với doanh nghiệp không đảm bảo công tác phòng, chống dịch thì yêu cầu doanh nghiệp khắc phục ngay, nếu tái vi phạm thì buộc phải dừng hoạt động.

     Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm về quy định tạm dừng hoạt động. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: không đeo khẩu trang; tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động không đúng quy định... Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đối với những nơi để xảy ra vi phạm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.